บ้านขนมชั้น สำหรับ 2 ท่าน
พื้นที่ 28 ตารางเมตร
Standard > Garden View
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
อ่างอาบน้ำ ที่จอดรถ
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 2,000 -
Friday-Saturday 2,500 -
Long Weekend 3,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 3,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 3,500 -

 
บ้านบ๊อกซ์ สำหรับ 2 ท่าน
พื้นที่ 28 ตารางเมตร
Deluxe Room > Garden
View 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ดาดฟ้านั่งเล่นส่วนตัว
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 2,500 -
Friday-Saturday 3,000 -
Long Weekend 3,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 3,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -

 
บ้านแคปซูล สำหรับ 2 ท่าน
พื้นที่ 28 ตารางเมตร
Deluxe Room > Mountain View 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ระเบียงส่วนตัวหน้าบ้าน
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 2,500 -
Friday-Saturday 3,000 -
Long Weekend 3,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 3,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -

บ้านแคปซูล สำหรับ 4 ท่าน
พื้นที่ 60 ตารางเมตร
Family Room > Mountain View 1 ห้องนอน
(2 เตียงใหญ่) 1 ห้องน้ำ
ระเบียงส่วนตัวหน้าบ้าน
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 6,500 -
Friday-Saturday 7,000 -
Long Weekend 7,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 7,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 8,000 -

บ้านแคปซูล สำหรับ 7 ท่าน
พื้นที่ 85 ตารางเมตร
Family Room > Mountain View 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ระเบียงส่วนตัวหน้าบ้านพร้อม
มุมนั่งเล่นภายในห้องนอน
ใหญ่ See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 10,000 -
Friday-Saturday 11,000 -
Long Weekend 11,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 11,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 12,000 -

 
บ้านแคนดี้ สำหรับ 4 ท่าน
พื้นที่ 116 ตารางเมตร
Family Room > Garden View
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
1 ห้องนั่งเล่น ระเบียงหน้า
บ้านขนาดใหญ่
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 6,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 7,000 -
Long Weekend 7,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 7,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 8,000 -

 
บ้านหุ่นยนต์ สำหรับ 4 ท่าน
พื้นที่ 70 ตารางเมตร
Family Room > Garden View
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ระเบียงกลางบ้านขนาดใหญ่
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 6,500 -
Friday-Saturday 7,000 -
Long Weekend 7,500 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 7,500 -
Friday-Saturday Long Weekend 8,000 -

 
บ้านรังนก สำหรับ 4 ท่าน
พื้นที่ 150 ตารางเมตร
Suite > Pool View
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
(อ่างจากุซซี่) 1 ห้องนั่งเล่น
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 10,000 -
Friday-Saturday 12,000 -
Long Weekend 12,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 13,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 15,000 -

 
บ้านศิลาทราย สำหรับ 2 ท่าน
พื้นที่ 95 ตารางเมตร
Suite > Pool View
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
(อ่างจากุซซี่) 1 มุมนั่งเล่น
See plan >>
Low Season
1 March - 30 September
Sunday-Thursday 5,000 -
Friday-Saturday 6,000 -
Long Weekend 6,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 7,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 8,000 -

เรือนนอนหลังใหญ่แยก
เป็นห้องนอน4ท่าน
จำนวน4ห้อง ห้องนอน18ท่าน
จำนวน1ห้อง และห้องนอน19
ท่านจำนวน1ห้อง ภายในห้อง
นอนจัดเป็นเตียงเดี่ยว
ขนาด3.5ฟุต ตามจำนวนค่ะ
พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกครบครัน
See plan >>
ห้องเหลืองกล้วย 18
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 18,000 -
Friday-Saturday 18,000 -
Long Weekend 18,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 18,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 18,000 -
ห้องเหลืองอ่อน 19
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 19,000 -
Friday-Saturday 19,000 -
Long Weekend 19,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 19,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 19,000 -

เรือนนอนขวัญชาวนา
เรือนนอนหลังใหญ่แยกเป็น
หลายห้องนอน มีทั้งเล็บมือ
นาง หอมมะลิ เหลืองปะทิว
และก้นจุด ภายในห้องนอน
แยกเป็น 4 เตียงเล็ก มีเตียง
2 ชั้น1 เตียงค่ะ และแยกเป็น
2 ห้องน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกครบครัน
See plan >>
ห้องเล็บมือนาง
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องหอมมะลิ
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องเหลืองปะทิว
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -
ห้องก้นจุด
Low Season
1 March - 30
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday 4,000 -
Long Weekend 4,000 -
High Season
1 October – 28 February
Sunday-Thursday 4,000 -
Friday-Saturday Long Weekend 4,000 -